Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Jobbik „Radikális változás” c. országgyűlési választási programjáról

2010.01.18

A Jobbik „Radikális változás” c. országgyűlési választási programjáról

 

A Jobbik nyilvánosságra hozott választási programjával egyértelművé vált, hogy a 2010-es országgyűlési választásokon az összes fizetett párt a szabadkőművesek „piaci fundamentalizmusának hittételét” (Soros György neoliberalizmus-meghatározása) támogatja.

 

A Jobbik eddigi megnyilvánulásai azt a látszatot keltették, hogy választási programja (http://www.jobbik.hu/sites/jobbik.hu/down/Jobbik-program2010OGY.pdf) címe szerint a válság okának megszüntetését, vagyis gyökeres (latinosan: radikális) változást fog jelenteni, de csak a válság következményeit ígéri megszüntetni, az okok (tehát a változtatás feltételeinek) változatlanul hagyása mellett. Márpedig az ok természetszerűen újratermeli az okozatot.

Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a globális diktatúra hozta létre a Jobbikot, és mesterségesen keltették az „üldözött” látszatát annak érdekében, hogy a húsz éve hatalmat gyakorló pártokban csalódott választók benne lássák a megoldást, annak érdekében, hogy a liberális-kapitalista érdekek tovább érvényesüljenek.

A globális diktatúra teljessé akarja tenni a liberális választékot a magyar parlamentben, hogy a választók félrevezetését „demokratikusan” biztosítsa.

Ez a következő színek keveréke (nem összhangja): a baloldali liberálisok (MSZP), az oldal nélküli konzervatív liberálisok (MDF-SZDSZ szövetség), a jobboldali konzervatív liberálisok (FIDESZ) és a jobboldali újszabadelvűek (Jobbik). Az ortodox baloldali liberálisok (MSZMP) parlamentbe kerülése most még bizonytalannak látszik.

Ha ez a kavalkád létrejön, akkor már csak egy kérdés marad:

 

a magyarok érdekeit miért nem képviseli senki a magyar parlamentben?

 

A Jobbik programja a Szent Korona tagok PAJZS Szövetsége programadó jogszabály-tervezeteinek és programjának „csökkentett erejű változata”. Akinek ezzel kapcsolatban kétségei vannak, az hasonlítsa össze a Jobbik programját a http://szksz.com címről elérhető anyagokkal.

 

Mindenki számára világos kell, hogy legyen: a Jobbik azért nem akart egységet a Szent Korona tagok PAJZS Szövetségével, mert nem az állam és az ember szabadságát jelentő Szent Korona Értékrendet, hanem annak lényeg-vesztett változatát, a szabadelvűséggel (liberalizmussal) összeegyeztethető Szent Korona tant akarja ideológiai alapként kezelni. (Aki előtt ez nem világos, olvassa el a „Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan?” c. írást - http://szkszhu.szksz.com/09121501.doc.)

 

Kérek mindenkit, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a település-politika, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás, a közlekedés-szállítás, az energiaügy és az idegenforgalom szinte szó szerinti átvétele ne tévessze meg: a Szent Korona tagok PAJZS Szövetségének programjában ezek feltételei is szerepelnek.

 

A „csökkentett erejű változatba” egy – az egész programot átfogó - logikátlanság és jó néhány következetlenség (ellentmondás) csúszott.

A logikátlanság az egyes részek felépítésében mutatkozik. Látszólag az arisztotelészi kérdésekre ad választ, de lényeg-vesztő hiányossággal: a „miért” kérdésre adott válasz után nem következik a „mit”, ami az ok adott területre vonatkozó kihatásának ellensúlyozását jelenti, így a „hogyan” meghatározása feltétel nélküli marad.

Az emberi környezet (család, korosztályok, vallás, kultúra, védelem, vallás és nemzetiségpolitika) „hogyan” részének átvétele már nem áthallás, hanem teljes elferdítés, hiszen ezek a területek azokat a társadalmi kapcsolatokat érintik, amelyek egyetemes következményei (erkölcsi bukás) a válság első jelét adták, tehát a „mit” elhagyása már nem elegendő, a „miért”-tel is óvatosan kellett bánni, hogy a „hogyan” neoliberalizmussal összehangolható (kompatibilis) legyen.

Arról mindenki meggyőződhet, hogy a három kérdésre adott válasz miért fontos, ha bármelyik terület teljes anyagát elolvassa a Szent Korona tagok PAJZS Szövetségének honlapján.

 

Az ellentmondások példaszerűen:

- a kettős hatalomgyakorlás kísérlete az államfő hatáskörének kiterjesztés-ígéretével, de a feladatok elosztásának megjelölése nélkül,

- kétkamarás parlament, az alsó- és a felsőház feladat-meghatározása nélkül,

- a szabadságot feltételező részterület-ígéretek (a PAJZS programja szerint – emberi környezet és gazdaság egésze és része, hiánytalanul), a feltételek megteremtési szándéka nélkül,

- honvédség létszámának emelési ígérete, a terrorista célú államszövetségi (NATO) tagság változatlanul hagyásával, ami így a magyar kengyeltartók számának növelésére alkalmas Afganisztánban és a többi olyan országban, ahol az önrendelkezési jogot terrorral akarja elvenni a liberális-kapitalista hatalom,

- állampolgárság homályos meghatározása (ezzel a kozmopolitizmus támogatása), a Szent Korona tagsággal érvényesíthető – hatalomgyakorlásra is kiható - hazai-idegen szétválasztása helyett.

 

A neoliberalizmus a gazdaság általános meghatározásában és a hozzá tartozó részterületek leírásában jelentkezik egyértelműen.

 

A piacgazdaság kiszolgálása – és ennek megfelelően a pénz értéknövelő szerepének fenntartása - a teljes programot áthatja.

Ezzel a program „vizet prédikál és bort iszik”: neoliberalizmus-ellenességet ígér a bevezetőben és az előszóban (aminek olvasásáig eljutnak az emberek), de a további részekben a neoliberalizmus meghatározó eszközeit tartja megvalósíthatónak.

Ezért az alapvető élelmiszerekre vonatkozó települési önellátás ígérete (az igények-lehetőségek szentkoronai alapelvének része) írott malaszttá válik, mert törvényszerűen beleolvad a liberális-kapitalista szemléletbe.

Ennek következtében a Szent Korona anyagi része feletti tulajdon- és birtoklási jog gyakorlása nem csak az egyetemes magyarságot illeti meg a Jobbik program szerint, így az életfeltételek biztosítását jelentő termelés és szolgáltatás állami kézbe visszavétele nem a feladathoz, hanem a szolgáltatás jelenlegi minősítéséhez igazodik.

Ugyanebből az okból a kötelezettségek és jogok összhangja kivételesen és nem általánosan érvényesül a programban.

 

Ezek a Szent Korona értékrenddel szembeni „önkorlátozások” természetesek, ha figyelembe vesszük a Jobbik program EU tagságunkkal kapcsolatos téziseit.

Ez a program EU-szkeptikus, tehát változtatással elfogadó és nem EU-ellenes, vagyis elutasító, de - belső ellentmondásként - felveti a konföderáció szükségességét.

A Lisszaboni szerződés egyes – következményt eredményező – részeinek felülvizsgálatát jelöli meg a Jobbik program, feltétel-biztosító célként, a tagság meghatározatlan esetben bekövetkező felmondásával fenyegetve a föderatív államszövetséget.

Jellemzően hatásvadász eleme a programnak a termőföld magyar kézben tartásának célként megjelölése.

Nem lépi át ez a program-rész az ígéret szintjét azért, mert

- liberálisan (mindenkire alkalmazhatóan) határozza meg, hogy kit tart magyarnak, aki a földet birtokolhatja,

- a termények, termékek meghatározó bel- és külföldi forgalmazását végző multinacionális cégek további kifosztó tevékenységének megszüntetése helyett azok számára megszorító intézkedések bevezetését helyezi kilátásba,

- a Lisszaboni szerződésben meghatározott négy liberális alapelv, valamint a kizárólagos hatáskörök egyetemesen eredményezik a magyar termék hazai esélyegyenlőtlenségét, tehát egy-egy következmény-kiváltó elem esetleges megszüntetése nem jelenti az esélyegyenlőség visszaállítását.

Ugyanezért kétséges a termelők programban meghatározott védelmének érvényesülése, különösen azért, mert sem a Koppenhágai kompromisszum, sem a mezőgazdasági kvótarendszer megszüntetése nem szerepel a programban, márpedig a program a támogatási összeg felhasználásának szabályozásáról szól, de nem az összes támogatás négyszeresét kitevő elvonás megszüntetéséről.

Ugyancsak ezzel a témával függ össze a pénzügyi kérdés is. A Jobbik program meg akarja tartani a neoliberális pénzügy alapot, a nemzetközi pénzügyi rendszert, amely a gazdasági világválságot a 60 %-os pénzfedezeti hiánnyal elindította. Ezzel a bankrendszer átalakításának szándéka szintén átkerül a beválthatatlan ígéretek közé, különösen azért, mert egy szó sem esik a programban az Európai Központi Bank hatalmának megszüntetéséről.  

Ennek a neoliberális elemnek a továbbéltetésével a Jobbik program feladja a fenntartható jólét-fejlődés lehetőségét, aminek alapja a pénz értékközvetítő szerepe, amelyet azzal ér el, hogy fedezete a nemzeti vagyon növekedése.

 

Az Európai Unió konföderatív Európává történő átalakulását – Közép-Európa mintaadásával – „Nemzetek Európája” néven tartalmazza a Jobbik program, teljesen átvéve a Szent Korona tagok PAJZS Szövetségének Európai Konföderációról szóló szerződéstervezete célmeghatározását. Ehhez viszont a neoliberális alapelvek elvetése nélkül nem vezet út. Tehát ennek a célnak a megjelölése a Jobbik programjában üres – megvalósíthatatlan - ígéret.

 

A Jobbik programban a jogrendszer-tervezet érdekes képet mutat. Látszólag veszi át a Szent Korona tagok PAJZS Szövetsége programadó jogszabály-tervezetinek logikai felépítését, mert az Alkotmány és az Alaptörvény feladatait összemossa, ahogyan az a neoliberális jogbizonytalanság tényleges fenntartása érdekében kell, másrészt viszont előrejelzi azoknak a „sarkalatos” törvényeknek a szükségességét (tartalmi meghatározás nélkül), amelyek a jogszabály-tervezetben szerepelnek.

Az természetes, hogy tartalmában nem vette át a Jobbik program az új világtörténelmi korszak kötelező paradigmáját, a Szent Korona Értékrendet, hiszen az szellemében és részleteiben egyaránt ellentétes minden önkényuralommal, így az által ténylegesen támogatott neoliberalizmussal is.

 

Vona Gábor programbemutatásában elmondta, hogy 22 kabinet többszáz szakértővel készítette a Jobbik programját. Kellett is ennyi ember, mert ez nem volt kis munka, hiszen a Szent Korona tagok PAJZS Szövetsége programadó jogszabály-tervezeteinek és programjának erejét kellett – a látszat megőrzése mellett és a rendszer-elvek lehetőség szerinti betartásával - lecsökkenteni.

 

Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy ez a program nem ad alapot arra, hogy Vona Gábor megismételje a Szent Korona Értékrend alkalmazásával kapcsolatosan többször tett megállapításomat: mindenki, aki a programot követi, nyugodt, büszke lehet, mert a jelenlegi hatalomgyakorlók érdekeivel és pénzzel szemben az igazságot képviseli.

________________________________

 

Biztos vagyok abban, hogy a Jobbik, mint bálvány imádásában látni nem, csak nézni tudók - a tények bilincseitől megfosztva magukat - felháborodnak ezen az elemzésen, éppúgy, ahogyan más bálvány imádatában látásképtelenek felháborodnak azokon az elemzéseken, amelyeket az imádottjuk által meghirdetett programmal kapcsolatban ezután fogok leírni.

Különösen a FIDESZ elemzés fog fontos lenni, mert választ kell adni arra is, hogy - a Jobbikéval lényegileg nyilvánvalóan azonos - program terjesztésére a másodikként legjobban fizetett állampártnak miért nem elegendő a hivatalos júdáspénz, az egymilliárd-háromszázezer forint, miért kénytelenek az emberektől kunyerálni.

Az MSZP program elemzése sem lesz érdektelen, különösen annak fényében, hogy a 2006-os választás után a csalánveréshez sajátos eszközt választottak: az őket hűtlenül elhagyó élettárs, az SZDSZ programját tették kormányprogrammá sajátjuk helyett.

A köpenyegforgatásban elszédült MDF és hasonló életpályájú mentőöveinek koalíciója által kínált program elemzése is csemege lesz, hiszen érdekes lesz megismerni, hogy tűz és a víz tulajdonságú támogatóik milyen program miatt fogják őket eltüntetni.  

A Torgyán-párt programját már megkaptam. Ennek elemzése lesz a legnehezebb, mert a demagógiából csak azt lehet kihámozni, hogy a neoliberalizmus támogatóiként be akarják csapni a parasztságot. Eszközeik leírása olyan hiányos, hogy azt rendszerben értékelni szinte lehetetlen.

_____________________

 

Abban is biztos vagyok, hogy azok, akik képesek a magyarság egyetemes érdekét látni, terjeszteni fogják ezt az elemzést éppúgy, mint azokat, amelyeket ez után írok a Szent Korona Értékrend szellemében, és a Szent Korona tagsággal kapott meghívásukat - azért, hogy az Igazság érvényesüljön - szolgálattevésükkel kiválasztottságra váltják.

 

Kelt Szegeden, 2010. január 18-án.

 

Tisztelettel:

 

dr. Halász József,

a Szent Korona tagok PAJZS Szövetségének elnöke

 

Link: http://szkszhu.szksz.com/100118.doc

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.